Eruption: One Way Ticket (Cantonese)

張國榮: 油脂熱潮 · Cheung Kwok-Wing: Yau-ji yit-chiu
张国荣: 油脂热潮 · Zhāng Guó-Róng: Yóu-zhī rè-cháo   


From his album
情人箭 (1979)詞: 盧國沾
曲: Jack Keller

輕身O既衫,咁先正規,
渣起只梳,梳俾你睇,
我O既扮相,標準油脂仔。

油脂女,油脂仔,
隨你點講,我隨你點睇,
WOO... WOO...
夜晚去街,點會話我亂咁O黎。

油脂女,油脂仔,
時勢所趨,輪到我執位,
WOO... WOO...
自創舞姿,衝破舊舞蹈慣例。

我有我去跳,隨我自願,
總之可以任我發揮,
皆因我有自由,生蝦咁跳,
創造舞蹈生過鬼。

朝出晚歸,乜都放低,
朝出晚歸,搵錢要洗,
要跳就跳,叫我油脂仔。(無問題)

油脂女,油脂仔,
成批批,零舍好睇,
WOO... WOO...
自創舞姿,使我地更著迷。

認真威,自創舞姿,使我地更著迷;
確好睇,自創舞姿,使我地更著迷;
無得揮,自創舞姿,使我地更著迷。