Lakatos Géza: Ahogyan én láttam


      Tartalom

AJÁNLÁS

"Ajánlom ezt a könyvet felejthetetlen feleségem emlékének, ki mindenkor és mindenben önzetlenül támogatott és segített nehéz munkámban, megosztotta mérhetetlen gondjaimat s üldöztetésem idején sorsomat is, s ki az első világháború befejezése óta utolsó leheletéig, még sopronkőhidai cellám falain belül is - az Úristen ajándékaként - ihletőm-vigaszom maradt."
"Koronatanúja - részben cselekvő részese - voltam a
katasztrófába torkolló erőfeszítéseknek. Mindig távol
állt tőlem a karrierizmus. Ha vállalkoztam a szinte
emberfeletti, súlyos feladat végrehajtására, tettem ezt kizárólag a magyar katona kötelességtudatával."


Extra Hungariam - EH - Európa-História
Az Európa Könyvkiadó és a História folyóirat közös sorozata, 1992.
Második magyar nyelvű kiadás

Első kiadás:
Lakatos Géza: Ahogyan én láttam (Visszaemlékezések)
München, 1981. Aurora Könyvek

© Szent-Ivány Józsefné Lakatos Mária
(Athelstone, Ausztrália) 1981, 1992.
Sorozatszerkesztők:
Glatz Ferenc
Sipos Péter

A jegyzeteket és az utószót Szakály Sándor írta.
A sorozatot gondozza és ezt a kötetet szerkesztette:
Antal László

Ára: 298,- Ft

Európa Könyvkiadó, Budapest
Felelős kiadó: Osztovits Levente igazgató
Készült a Gyomai Kner Nyomdában, a
nyomda alapításának 110. esztendejében,
1992.-ben.
Felelős vezető: Szász Imre ügyvezető igazgató
A nyomdai rendelés törzsszáma: 116
Sorozattervező: Urai Erika
Műszaki szerkesztő: Kállay Judit
Műszaki vezető: Miklósi Imre
Készült 25,2 (A/5) ív terjedelemben.
ISBN: 963 07 5406 1
HU ISSN: 0865-0004